Tekmovanja

Tekmovanja v šolskem letu 2022/23 

LOGIKA:

šolsko: 29.9.2022 ………. REZULTATI

regijsko: 22.10.2022 (8. in 9. razred)

državno za 7. razred: 22.10.2022

državno za 8. in 9. razred: 12.11.2022

SLADKORNA BOLEZEN:       

šolsko: 14.10.2022 ………. REZULTATI

državno: 19.11.2022

PROTEUS:

šolsko: 19.10.2022 ………. REZULTATI

državno: 2.12.2022

BOBER in BOBRČEK:

šolsko: 11.11. (6. – 9. razred) in 16.11.2022 (4. in 5. razred)

državno: 7.1.2023

GEOGRAFIJA:

šolsko: 15.11.2022

državno: 1.4.2023

RAZVEDRILNA MATEMATIKA:

šolsko: 30.11.2022

državno: 25.2.2023

CANKARJEVO:

šolsko: 29.11.2022 (8. in 9. razred)

šolsko: 4.4.2023 (1. do 7. razred)

regijsko: 17.1.2023 (8. in 9. razred)

državno: 11.3.2023 (8. in 9. razred)

ANGLEŠČINA:

šolsko: 22.11.2022 (8. in 9. razred)

šolsko: 14.12.2022 (6. razred)

državno: 21.2.2023 (6. razred)

državno: 30.3.2023 (8. in 9. razred)

ZGODOVINA:

šolsko: 6.12.2022

državno: 9.3.2023

KEMIJA:

šolsko: 16.1.2023

regijsko: 25.3.2023

državno: 6.5.2023

FIZIKA:

šolsko: 15.2.2023

regijsko: 13.4.2023

državno: 13.5.2023

VESELA ŠOLA:

šolsko: 8.3.2023

državno: 12.4.2023

MATEMATIKA (Kenguru, Vegovo):

šolsko: 16.3.2023

regijsko: 5.4.2023

državno: 22.4.2023

KRESNIČKA:

6.4.2023