Svet zavoda

Člani Sveta zavoda 2020–2024

predsednica:   Mateja Kunc

namestnica predsednice:   Blanka Kešmer

Ostali člani:

predstavniki šole:               Špela Bukovec, Jožica Grudnik, Kaja Kus (od 15.3. 2023)

predstavniki staršev:          Dea Hudarin Kovačič, Nina Goter, Silvija  Pirtovšek (od 30. 9. 2021)

predstavniki MO Velenje:    Andreja Krejan, Teja Strgar, Denis Štemberger