Svetovalna služba

Šolska svetovalna služba

​Šolska svetovalna služba je namenjena otrokom, staršem in pedagoškim delavcem na šoli. Njena temeljna naloga je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomen način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v šoli s tem, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v šoli in po potrebi z ustreznimi zunanjimi ustanovami. Cilj dela svetovalne službe v šoli je, da pomaga in sodeluje, da bi vzgojno-izobraževalna ustanova kot celota in vsi njeni posamezni deli čimbolj učinkovito uresničevali zastavljene vzgojno-izobraževalne cilje.

​Osnovne oblike dela so svetovanje, posvetovanje in neposredna pomoč na naslednjih področjih dela:

  • učenje in poučevanje;
  • šolska kultura, vzgoja, klima, red;
  • telesni, osebni in socialni razvoj;
  • poklicna orientacija;
  • socialno-ekonomske stiske.

V svetovalnem procesu svetovalna delavka težavam prisluhne in skupaj z vsemi udeleženci procesa poskuša poiskati ustrezno rešitev. Starši se lahko obrnejo na svetovalno delavko osebno ali po telefonu, kadarkoli se jim zdi to potrebno. Svetovalna delavka si želi dobrega in uspešnega sodelovanja z vsemi udeleženci na šoli.

Šolsko svetovalno delo na šoli opravlja Blanka Kešmer, univ. dipl. psih.

Na šoli je dosegljiva vsak delovni dan od 12.00 do 13.00 in v času popoldanskih govorilnih ur. Izven uradnih ur pa se lahko naročite po telefonu na številko 03 898 42 27.

​Karierno orientacijo ter individualno in skupinsko učno pomoč učencem nudi svetovalna delavka Nina Zbičajnik soc. pedagog.

Svetovalna delavka Urška Fonda, univ. dipl. soc. del., je do nadaljnjega odsotna.