Zaposleni

VODSTVO ŠOLE

mag. Damjan Gašparičravnateljdamjan.gasparic@os-gsve.si
Mojca Pircpomočnica ravnateljamojca.pirc@os-gsve.si

UČITELJI

UČITELJPREDMET, KI GA POUČUJEKONTAKT
Lidija Praunseisučiteljica v 1.A, OPB, varstvo vozačevlidija.praunseis@os-gsve.si
Sabina Kumerdruga strokovna delavka v 1.a in 1.b, OPB, JVsabina.kumer@os-gsve.si
Nina Praznikučiteljica v 1.B, SLJ priseljenci, OPB, JVnina.praznik@os-gsve.si
Uršula Kotnikučiteljica v 2.Aursula.kotnik@os-gsve.si
Tatjana Barleučiteljica v 2.B, JV, OPBtatjana.barle@os-gsve.si
Petra Oder Čevnikučiteljica v 3.Apetra.oder-cevnik@os-gsve.si
Monika Sušecučiteljica v 3.B, JV, OPBmonika.susec@os-gsve.si
Romea Kandutiučiteljica v 4.A, OPBromea.kanduti@os-gsve.si
Nina Rozmanučiteljica v 4.B, OPBnina.rozman@os-gsve.si
Tanja Koprivnikučiteljica v 5.A, OPB, kolesarski izpittanja.koprivnik@os-gsve.si
Irena Sušecučiteljica v 5.B, OPB, MAT MUS, kolesarski izpitirena.susec@os-gsve.si
Mojca Mikoličučiteljica v 5.C, OPB, kolesarski izpitmojca.mikolic@os-gsve.si
Polonca Tomazini
(začasno nadomeščata Kaja Kus in Ines Vrabič)
razrednik 6.A, ŠPO, IŠP, NŠP, ŠZZpolona.tomazini@os-gsve.si
Nina Tovornik Jurgeljrazrednik 6.B, ZGO, DKE, OPBnina.tovornik-jurgelj@os-gsve.si
Damijan Vodušekrazrednik 6.C, FIZ, TIT, ROB, OGK, OGL,
NTE, EZR
damijan.vodusek@os-gsve.si
Suzana Pustinekrazrednik 7.A, GOS, BIO, NAR, vodja šolske prehranesuzana.pustinek@os-gsve.si
Žiga Krajncrazrednik 7.B, TJA, MUS, DSPziga.krajnc@os-gsve.si
Mateja Kuncrazrednik 7.C, SLJ,  SLJ MUS, DDP SLJ, KUD, RAD, TISK, DSPmateja.kunc@os-gsve.si
Špela Gaberšek
(nadomešča Mateja Plazar Gošte)
NAR, BIO, KEM, POK, DDP KEM(spela.gabersek@os-gsve.si)

mateja.plazar-goste@os-gsve.si
Andreja Ostruhrazrednik 8.B, GUM, KUD, MPZ, OPZ, OPZ Šentiljandreja.ostruh@os-gsve.si
mag. Andreja Oder Grabnerrazrednik 9.A, MAT, MAT MUS, DDP MAT, DSPandreja.oder-grabner@os-gsve.si
Andreja Majcen Mrkonjičrazrednik 9.B, TJA, TJA MUS, DDP TJA, DSPandreja.majcen-mrkonjic@os-gsve.si
Jolanda Krofelrazrednik 9.C, MAT, DDP MAT, DSP, TITjolanda.krofel@os-gsve.si
mag. Renata Škodnikrazrednik 8.A, SLJ,  MUS, DDP, DSP renata.skodnik@os-gsve.si
Biserka HrnčičSLJ, MUS 7, DDP,  DSP biserka.hrncic@os-gsve.si
Hrabro TratnikZGO, GEOhrabro.tratnik@os-gsve.si
Metka FendreTJA, TJA MUS, DDP, DSPmetka.fendre@os-gsve.si
Kaja KusŠPO, ŠZS, ŠZZkaja.kus@os-gsve.si
Niko JerončičŠPO, IŠP, ŠZS niko.jeroncic@os-gsve.si
Manja KamšakN1N, NI 1, NI 2, NI 3,  OPBmanja.kamsak@os-gsve.si
Mojca PircNRA, MME, UBE, ROMmojca.pirc@os-gsve.si
Polona Guček FrankovičMAT, MAT MUS, NRA1, NRA2, NRA3, DDP, DSP, računalnikarpolonca.gucek-frankovic@os-gsve.si
Brigita RoškarJV, OPB, TITbrigita.roskar@os-gsve.si
Barbara Terglav SvaraOPBbarbara.terglav-svara@os-gsve.si
Natalija OžekTJA, OPBnatalija.ozek@os-gsve.si
Juma ValenčakLUM, LS 1, 2, 3, NUMjuma.valencak@os-gsve.si
Barbara BreznikOPBbarbara.breznik@os-gsve.si
Brigita BukovecOPB, ISPbrigita.bukovec@os-gsve.si
Ines Vrabičines.vrabic@os-gsve.si
mag. Damjan GašparičFIZ, ŠHOdamjan.gasparic@os-gsve.si

SVETOVALNA SLUŽBA

ZAPOSLENIDELOVNO MESTOKONTAKT
Blanka Kešmerpsihologinjablanka.kesmer@guest.arnes.si
Nina Zbičajniksvetovalna delavka,  nadarjeni, OPBnina.zbicajnik@os-gsve.si
Urška Fondasvetovalna delavka – področje karierne orientacije, OPB, nadarjeniurska.fonda@os-gsve.si

MOBILNA STROKOVNA SLUŽBA (zaposleni na CVIU Velenje)

Milena Kaisersocialni pedagogmilena.kaiser@cviu-velenje.si
Alenka Cehnerspecialni pedagogalenka.cehner@cviu-velenje.si
Marija Šlutejsocialni pedagogmarija.slutej@cviu-velenje.si
Metoda Zaveršniklogopedmetoda.zaversnik@cviu-velenje.si

DRUGI ZAPOSLENI

ZAPOSLENIDELOVNO MESTOKONTAKT
Nataša Verdeljtajnik VIZtajnistvo@os-gsve.si
Urška Žoharračunovodkinjaracunovodstvo@os-gsve.si
Edina Handanovićknjigovodkinja 
Barbara Mesnerknjižničarkabarbara.mesner@os-gsve.si
Boštjan Plahutahišnik 
Blanka Hanžičvodja kuhinje 
Aleksander Trivunovićkuhar 
Karmen Slamekkuharica, čistilka 
Erna Alićkuharica 
Jožica Staknekuharica, čistilka
Darinka Cviklčistilka 
Jožica Ravnikarčistilka 
Sedija Softićčistilka 
Mirjana Pepiččistilka 
Jasmina Butkovićčistilka