Šola

OSNOVNA ŠOLA GUSTAVA ŠILIHA
Vodnikova cesta 3
3320 Velenje

Telefon: 03 898 42 20 (tajništvo)

Fax: 03 898 42 30
Elektronska pošta: tajnistvo@os-gsve.si

 
 

PODRUŽNIČNA OSNOVNA ŠOLA ŠENTILJ
Arnače 2
3320 Velenje
Telefon:
 03 898 42 40

ZAPOSLENI:

Ravnatelj: mag. Damjan Gašparič

Pomočnica ravnatelja: Mojca Pirc


Psihologinja: Blanka Kešmer
Knjižničarka: Barbara Mesner


Vodja šolske prehrane: Suzana Pustinek
Vodja podružnice: Darja Emeršič


Računovodkinja: Urška Žohar
Poslovna sekretarka: Nataša Verdelj


Glavna kuharica: Blanka Hanžič
Kuharice: Erna Alić, Jožica Stakne, Aleksander Trivunović, Karmen Slamek
Čistilke: Darinka Cvikl, Jožica Omerovič, Jasmina Butković, Sedija Softić, Mirjana Pepič
Hišnik: Boštjan Plahuta