NPZ

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA (NPZ)

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) zakonsko opredeljujeta-Zakon o osnovni šoli in-Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli, informacije o NPZ pa najdemo tudi v nekaterih drugih dokumentih in publikacijah na strani:

Splošne informacije za učence in starše

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) se opravlja na osnovnih šolah ob koncu 2. obdobja (ob koncu 6. razreda) in ob koncu 3. obdobja (ob koncu 9. razreda). Opravljanje NPZ-ja je za vse učence obvezno. Cilj NPZ je pridobiti dodatne informacije o kvaliteti in nivoju znanja učencev, katere se lahko vgradi v prizadevanje za kakovostnejše učenje in poučevanje.

NPZ po 2. obdobju obsega tri predmete (materinščina, tuji jezik, matematika).

NPZ po 3. obdobju ravno tako obsega tri predmete (materinščina, matematika, tretji predmet). Tretji predmet s sklepom določi minister za šolstvo, znanost in šport. V šolskem letu 2023/2024 bodo učenci 9. razredov opravljali preizkus iz predmeta ZGODOVINA .

Preizkusi NPZ iz prejšnjih let so objavljeni tukaj.