Vpis v prvi razred

VPIS OTROK V PRVI RAZRED

za šolsko leto 2024/2025

Vpis v prvi razred osnovne šole ureja šolska zakonodaja. Vsako leto poteka na vseh šolah v mesecu februarju za naslednje šolsko leto. Starši morate v prvi razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

14. in 15. februarja 2024 bo potekal vpis v prvi razred OŠ Gustava Šiliha za vse otroke, rojene od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2018.

Starši prejmete na dom pisno vabilo iz osnovne šole, v katero spada vaš otrok glede na šolski okoliš. Vpis opravite s šolsko svetovalno delavko, s katero se lahko pogovorite tudi o morebitnih posebnostih, ki jih moramo na šoli poznati, da bi vašemu otroku zagotovili čim boljše pogoje šolanja.

Postopek prepisa: Otroka vpišete pri nas, nato pa na izbrano šolo naslovite pisno vlogo za prešolanje. Enak postopek velja za starše, ki želite prepisati otroka na našo šolo, a ne živite v našem šolskem okolišu.

Odložitev šolanja: Če razmišljate o odložitvi šolanja vašega otroka, naslovite do konca meseca februarja na šolo pisno vlogo za odložitev šolanja. O vlogi odloča strokovna komisija, ki jo imenuje ravnatelj šole.

Zdravniški pregled pred vstopom v šolo opravljajo v ZD Velenje. Vabilo na zdravniški pregled boste prejeli po pošti naknadno.

Za več informacij glede vpisa v prvi razred lahko pokličete svetovalni delavki na telefonski številki 03 89 84 227 in 03 89 84 229.

VABILO NA VPIS

PROŠNJA ZA PREŠOLANJE