O šoli

OSNOVNA ŠOLA GUSTAVA ŠILIHA VELENJE
Vodnikova 3
3320 Velenje

tajnistvo@os-gsve.si

Telefon: 03 898 42 20
Faks: 03 898 42 30

TRR: 01333-6030685614
Davčna št.: SI87755246
Matična št.: 5088208000

PODRUŽNIČNA OSNOVNA ŠOLA ŠENTILJ
Arnače 2
3320 Velenje

Telefon: 03 898 42 40

Ravnatelj: mag. Damjan Gašparič
03 898 42 20
damjan.gasparic@os-gsve.si

Pomočnica ravnatelja: Mojca Pirc, prof. mat. in rač.
03 898 42 24
mojca.pirc@os-gsve.si

Tajništvo: Nataša Verdelj, tajnik VIZ
03 898 42 20
tajnistvo@os-gsve.si

Računovodstvo: Urška Žohar, uni. dipl. ekonomistka
03 898 42 26
racunovodstvo.os-gsve@os-gsve.si

Svetovalna služba: Blanka Kešmer, univ. dipl. psihologinja
03 898 42 27
blanka.kesmer@guest.arnes.si

Knjižnica:  Barbara Mesner, univ. dipl. bibliotekarka
03 898 42 28
barbara.mesner@os-gsve.si

Vodja prehrane: Suzana Pustinek, prof.
03 898 42 23
suzana.pustinek@os-gsve.si

Odjava šolske prehrane: 
tajnistvo@os-gsve.si

Šolska kuhinja: Blanka Hanžič, vodja kuhinje
03 898 42 32

Računalničar: Polona Guček Frankovič
polonca.gucek-frankovic@os-gsve.si

Zbornica: 
03 898 42 31

Ustanoviteljica šole

Osnovno šolo Gustava Šiliha je ustanovila Mestna občina Velenje z Odlokom o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov osnovnih šol v MO Velenje objavljenim v Uradnem vestniku MO Velenje, dne 5. 10. 1999. Odlok je začel veljati osmi dan po objavi.

Šolski okoliš

Šolski okoliš OŠ Gustava Šiliha obsega del mesta Velenje, naselje Kavče in okoliš podružnične osnovne šole Šentilj. Šolski okoliš podružnične osnovne šole Šentilj pa obsega KS Šentilj z naselji Arnače, Laze, Ložnica in Silova.

V šolski okoliš OŠ Gustava Šiliha spadajo naslednje hišne številke:

Bračičeva cesta št. 3, Celjska cesta št. 2, Cesta Borisa Kraigherja št. 1–6 in 8, Cesta Františka Foita št. 2, 4, Jenkova cesta št. 6, 8, 10, 12, 14, Jurčičeva cesta št. 1, Kavče št. 1–80, Kidričeva cesta št. 1, 3, 5, 7, Ljubljanska cesta št. 2–59, Prešernova cesta št. 9 a, 9 b, Rudarska cesta št. 1–3, 6, 6 a, Stari trg št. 1–5, 8, 11–18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, Šaleška cesta št. 1, 2, 3, 16, 18–21, Titov trg št. 1–5, Tomšičeva cesta št. 1–13, 15, 17, 19, 21, 23, Trg mladosti št. 1–6, Vodnikova cesta št. 1, 1 a, 2, 3, Zidanškova cesta št. 1–9 in Žarova cesta št. 2–26