O POŠ

PODRUŽNIČNA OSNOVNA ŠOLA ŠENTILJ
Arnače 2
3320 Velenje
Telefon:
 03 898 42 40

Vodja podružnice: Darja Emeršič (darja.emersic@os-gsve.si)

PODATKI O UČENCIH

​Našo šolo obiskuje v letošnjem šol. letu 75 učencev iz Arnač, Silove, Laz, Ložnice in Podkraja. Imamo pet samostojnih oddelkov.