Bralna značka

BRALNA ZNAČKA

Branje za bralno značko je vsesplošno slovensko kulturno gibanje in prostovoljna dejavnost, ki učence spodbuja k branju in dviga njihovo bralno kulturo. Osnovni cilj branja za bralno značko je vzgojiti bralca, ki bo rad bral vse življenje. Z branjem začnemo 17. septembra na dan zlatih knjig in zaključimo 23. aprila na  svetovni dan knjige. Učencem so na voljo priporočilni seznami.

EKO BRALNA ZNAČKA

Že več let na naši šoli aktivno sodelujemo v različnih projektih in aktivnostih Ekošole. Ena izmed takšnih dejavnosti je projekt Ekobranje za ekoživljenje, ki vzpodbuja učence, da bi z branjem knjig z ekološko tematiko še naprej na najučinkovitejši način krepili ekološko zavest in s tem prispevali k razvoju okoljskega izobraževanja slovenskih ekošol.  

Z branjem začnemo v mesecu septembru in zaključimo 22. aprila na dan Zemlje. Učencem so na voljo priporočilni seznami.