Prevozi

Šolske prevoze izvajata APS in NOMAGO po sledečem urniku: 

APS:

ODHOD PREVOZNIK ODHODNA POSTAJA VMESNE POSTAJE PRIHODNA POSTAJA 
7.00 7.25 APS Ložnica križišče Polzela–Arnače Zg. Laze (Anžič, Jevšnik, Jerbar, Vrbnjak) Sp. Laze Silova (Bunderla)  PRESTOP IZ AVTOBUSA APS NA NOMAGOV AVTOBUS – za učence matične šole (Velenje)  Učenci podružnične OŠ se peljejo dalje.  Silova (transformator) Podkraj (Strehar) Podružnica Šentilj Velenje (OŠ Antona Aškerca) 
7.55 APS Ložnica Sp. Kavče Zg. Kavče križišče Kavče Velenje (OŠ Antona Aškerca) 
13.05 APS OŠ Antona Aškerc  Relacija kot ob 7.25 – PELJE TUDI ČEZ KAVČE in  SKOZI ZG. IN SP. LAZE.  
14.05 APS OŠ Antona Aškerc  Relacija kot ob 7.25 – PELJE TUDI ČEZ KAVČE – NE PELJE ČEZ ZG. IN SP. LAZE  

NOMAGO:

ODHOD PREVOZNIK ODHODNA POSTAJA VMESNE POSTAJE PRIHODNA POSTAJA 
6.50 NOMAGO Podkraj (Strehar) Silova (transformator) Silova (Bunderla) Arnače (gostilna Pirh) križišče Polzela–Arnače Ložnica križišče Polzela–Arnače Laze križišče Kavče Velenje (OŠ Antona Aškerca) 
7.50 NOMAGO Podkraj (Strehar) Silova (transformator) Silova (Bunderla) Arnače (gostilna Pirh) križišče Polzela–Arnače Laze križišče Kavče Velenje (OŠ Antona Aškerca) 
14.10 NOMAGO Cvetličarna Iris križišče Kavče Laze (pri Steinerju) križišče Polzela–Arnače) Arnače (gostilna Pirh) Silova (transformator) Podkraj (Strehar) Silova (Bunderla) Sp. Laze Zg. Laze (Anžič, Jevšnik, Jerbar, Vrbnjak) Laze križišče Kavče Velenje 

REDNA LINIJA: 

ODHOD PREVOZNIK ODHODNA POSTAJA VMESNE POSTAJE PRIHODNA POSTAJA 
6.40 NOMAGO Vinska Gora  Zg. Črnova (pri Obircu) Zg. Črnova Velenjka  Velenje (AP Velenje) 
7.45 NOMAGO Vinska Gora  Zg. Črnova (pri Obircu) Zg. Črnova Velenjka  Velenje (AP Velenje) 
13.00 NOMAGO Velenje (AP Velenje)  Velenjka Zg. Črnova Zg. Črnova (pri Obircu)  Vinska Gora 

Za učence vozače je organizirano varstvo v knjižnici oz. učilnicah po razporedu. Natančen zemljevid poti s fotografijami postaj je mogoče videti na spletni strani šole (Šola/Digitalizacija šolskih poti).