Tekmovanja

Tekmovanja v šolskem letu 2023/24 

LOGIKA:

REZULTATI – šolsko: 28.9.2023

regijsko: 21.10.2023 (8. in 9. razred)

državno za 7. razred: 21.10.2023

državno za 8. in 9. razred: 11.11.2023

REZULTATI

SLADKORNA BOLEZEN:       

šolsko: 13.10.2023

državno: 18.11.2023

PROTEUS:

šolsko: 18.10.2023

državno: 1.12.2023

BOBER in BOBRČEK:

REZULTATI 6. – 9. r. : šolsko: med 6. in 17. novembrom 2023

državno: 13.1.2024

GEOGRAFIJA:

šolsko: 14.11.2023

državno: 6.4.2024

RAZVEDRILNA MATEMATIKA:

REZULTATI šolsko: 12.12.2023

državno: 10.2.2024

CANKARJEVO: seznam knjig

šolsko: 28.11.2023 (8. in 9. razred)

šolsko: 3.4.2024 (1. do 7. razred)

regijsko: 16.1.2024 (8. in 9. razred)

državno: 16.3.2024 (8. in 9. razred)

ANGLEŠČINA:

REZULTATI – šolsko: 21.11.2023 (8. in 9. razred)

REZULTATI – šolsko: 29.11.2023 (6. razred)

REZULTATI – državno: 19.3.2024 (6. razred)

REZULTATI – državno: 3.4.2024 (8. in 9. razred)

ZGODOVINA:

šolsko: 7.12.2023

državno: 7.3.2024

KEMIJA:

šolsko: 15.1.2024

regijsko: 23.3.2024

državno: 11.5.2024

FIZIKA:

šolsko: 14.2.2024

regijsko: 11.4.2024

državno: 18.5.2024

VESELA ŠOLA:

šolsko: 6.3.2024

državno: 10.4.2024

MATEMATIKA (Kenguru, Vegovo):

šolsko: 21.3.2024

regijsko: 4.4.2024

državno: 20.4.2024

KRESNIČKA:

9.4.2024

LOGIČNA POŠAST:

šolsko: 10.5.2024

državno: 25.5.2024