Roditeljski sestanki

V šolskem letu 2022/2023 je  načrtovan 1. skupni roditeljski sestanek za vse starše učencev matične šole in podružnične šole Šentilj. Sestanki bodi izvedeni v oddelkih ob varnostnih ukrepih. Predavanje za starše zaradi nastale zdravstvene situacije letošnje leto ni načrtovano. 

RAZREDTEMAMATIČNA ŠOLAPODRUŽNICA
1.Uvodni: sprejem prvošolcev1.9.20221.9.2022
 Predstavitev dela v 1. razredu 6.9.20226.9.2022
 Mamici za praznik   16.3.2023
 Analiza dela v šolskem letu in zaključna prireditev junij 2023junij 2023
2.Predstavitev dela v 2. razredu  september 20226.9.2022
 Mamici za praznik POŠ Šentilj  16.3.2023
 Zaključna prireditev z analizo dela junij 2023junij 2023
3.Predstavitev dela v 3. razredu  september 20226.9.2022
 Zaključna prireditev z analizo dela junij 2023junij 2023
4.Uvodni roditeljski sestanek 6.9.20226.9.2022
 Šola v naravi Trije Kralji maj 2023maj 2023
 Mamici za praznik POŠ Šentilj  16.3.2023
5.Uvodni roditeljski sestanek 6.9.20226.9.2022
 Naučimo Velenje smučati januar 2022januar 2022
 Plavalna šola v naravi, kolesarski izpit maj 2023maj 2023
6.Uvodni roditeljski sestanek 8.9.2022 
 Zimska šola v naravi februar 2023 
 Zaključna ekskurzija, uspeh, priprave na 7. r.  maj 2023 
7.Predstavitev dela v šolskem letu 2022/2023 8.9.2022 
 Šola v naravi april 2023 
 Zaključna ekskurzija, analiza dela v 7. razredu junij 2023 
8.Predstavitev dela v šolskem letu 2022/2023 8.9.2022 
 Šola v naravi  april 2023 
 zaključna ekskurzija, analiza dela v 8. razredu, priprava na 9. razred junij 2023 
9.Predstavitev dela v šolskem letu 2022/2023 8.9.2022 
 Šola v naravi, poklicna orientacija januar 2023 
 Učni uspeh, NPZ, valeta, zaključna ekskurzija maj 2023